2010   Revitalizace ulice U Malé řeky, Praha-Zbraslav

Cílem studie je komplexní revitalizace prostoru, který zaznamenal velkou proměnu po stavbě protipovodňové zdi dokončené v minulém roce. Atmosféra místa jako klidné nábřežní kolonády byla již dříve narušena výstavbou silnice II.tř. Nyní je však město od řeky mentálně i fyzicky dokonale odtrženo.
Ulice U Malé řeky je významným kulturně společenským místem Zbraslavi především díky Městskému domu a Divadlu J. Kašky. Tyto instituce spolu se secesní vilou Růže (arch. F. Kavalír) tvoří přirozené těžiště lokality. Místo má velmi důležitou vazbu na levý břeh Vltavy s přístavištěm osobní lodní dopravy (díky podchodu) a na odpočinkové místo - tzv. Městskou zahradu v přilehlém vnitobloku.
Architektonické řešení je založené na snaze o potlačení linearity a ohromujícího prostorového účinku  nově  vybudované  protipovodňové  zdi.  Ulici U Malé řeky
navrhujeme jako klidovou obytnou zónu s velkým podílem odpočinkové a společenské funkce. Prostor je členěn do příčných úseků individuálně řešených tak, aby se mezi sebou prostřídaly plochy odpočinkové pro- zeleněné s plochami parkingů. Úseky pro odpočinek jsou vázany na významné prostory před Městským domem a před vstupem do Městské zahrady. Velmi důležitou částí projektu je návrh vegetačních úprav, který si klade za cíl "odsunout" protipovodňovou stěnu do druhého prostorového plánu.
Součástí projektu je také teoretická úvaha Karolíny Jirkalové o stavu umění ve veřejném prostoru v Česku a případová vize umístění uměleckých děl na "Kaškově nábřeží" ve Zbraslavi.