2004   Vězení prototyp

V současnosti je v České republice potřeba zmodernizovat veškerá vězeňská zařízení a odhaduje se reálná potřeba 36 nových vězeňských zařízení všech kategorií odpovídající potřebě zhruba 17000 vězňů. Vězeňskou architekturu je potřeba stále přehodnocovat dle aktuálních mezinárodních standardů.
Teoretická  studie   je   pro  univerzální  lokalitu.   Stavební  program   je  shodný
s podmínkami architektonické soutěže na novostavbu věznice v Kemptenu v Bavorsku.
Z hlediska typologie je vězení podle Pevsnera uzavřeným, autonomním celkem, podobným nemocnici nebo klášteru. Vězení je město fungující na základě svého vnitřního řádu.