2007   Architektonická soutěž "Údolní 53" - 1. místo

Předmětem soutěže bylo urbanisticko architektonické řešení souboru staveb v areálu VUT v Brně, Údolní 53. V areálu budou dislokovány čtyři organizační jednotky VUT v Brně - Fakulta architektury, Fakulta výtvarných umění, Centrum vzdělávání a poradenství a Ústav soudního inženýrství.
Řešené místo považujeme za značně opotřebované, s nánosy dočasných staveb a náletové zeleně. Areálu chybí přehlednost, orientace a prostorový charakter. Předpokladem k úspěšné regeneraci území pro funkci "kampusu" VUT je propojení s městem = určení vstupu! Za počátek řešení považujeme odstranění jednopodlažního krčku spojujícího bývalá kasárna. Vzniká velkorysý veřejný prostor,  vstup do dvou fakult a jejich společného zázemí,  společenská
městská platforma. Doplněním historických budov měníme jejich pasivní dvorní orientaci a definujeme s nimi vzniklý společný prostor - poloveřejnou zahradu. Dostavby levitují v zahradě, jejich exaktní formy jsou rozostřeny závojem pláště z perforovaného plechu napnutým na jejich "kosti". Odráží slunce, zeleň, nebe a v závislosti na počasí vytváří proměnný difúzní třírozměrný obraz.
U všech tří institucí klademe důraz na velkorysost a transparenci společných prostor, které podporují neformální setkávání a komunikaci.

> tým spolupracovníků