Elsie Owusu, Dipl.Arch. RIBA, Velká Británie, autorizovaný architekt ČKA
Gordon Montague, Dipl.Arch. RIBA, Velká Británie - spolupráce (památková péče)
Prof.Ing.arch. Miroslav Masák - spolupráce (typologie budov)
MgA. Zbyněk Baladrán - výtvarná spolupráce
Dipl.Ing. Jan Žemlička - spolupráce (vnitřní prostředí budov, udržitelný rozvoj)
Ing. Jan Přikryl - spolupráce (statika, konstrukční řešení)
Ing. Martina Vlnasová, atelier A05 - spolupráce (parkové a sadové úpravy)
Ing. Petr Ježek - spolupráce (vizualizace)
Ing.arch. Zdeňek Heřman - spolupráce, autorizovaný architekt ČKA
Ing. Antonín Žižkovský - spolupráce (dopravní řešení)
Ing. Jarmila Kubínová - spolupráce (protipožární řešení)
Paul Rynsard, BA(Hons) MBA DipProjMan MAPM, Velká Británie, projekt management

> průvodní zpráva