2011   Dům v Perninku, Krušné hory

Spolupráce: Ing.arch. Marek Nábělek
Dům byl postaven v obci Pernink v Karlovarském kraji v nadmořské výšce 820 m.n.m. Pernink je charakteristický rozlehlou údolní polohou podél Hamerské doliny a říčky Bystřice. Dolina je v mírném spádu a její průběh je totožný se směrem převládajících větrů. V obci je stávající zástavba dvou různých měřítek: malých chalup a větších vícepatrových horských domů. K prvně jmenovaným se novostavba domu přiřazuje.
Dům měl od počátku volné zadání. Je koncipován jako objekt hybridní typologie rodinného domu a guest house s potřebným zázemím pro zimní sporty. Hmotové řešení domu formovala topografie terénu a orientace převládajících větrů, proti kterým se dům staví úzkým průčelím. Určující byly také výhledy na protější zalesněné kopce.
Z důvodu nízkého rozpočtu, subdodavatelského provádění a s ohledem k míst- nímu klimatu,  bylo navrženo  jednoduché  konstrukční řešení  realizovatelné  ve

dvou krátkých stavebních sezónách. Objekt je navržen ze superizolačního zdiva tloušťky 500mm, které je aplikováno na obvodové stěny i vnitřní nos- nou stěnu. Cesta domem od vstupu směrem do obytné haly v patře prochází dvakrát touto masivní stěnou a vytváří tak pocit intimity a ochrany před vnějším klimatem. Různá hierachie světlých výšek vnitřních prostor se promítá do hmoty a měřítka stavby. Prostory v domě jsou objemově mini- malizovány a zatímco nad schodištěm je minimální potřebná světlá výška, v obytné hale je výška nadstandardní, což vytváří kontrastní prostorový zážitek a umocňuje sílu vstupů krajiny do interiéru domu velkými okny.
Materiály jsou použité ve svém přirozeném vzhledu - přírodní štukové omítky, masivní dřevo, režné betonové stropy a podlahy, hliníková okna a zapušťená zasklení pevných částí, která umocní tento záměr.
Náklady na stavbu domu dosáhly 2.4 mil. Kč včetně vnitřního vybavení.
autor fotografií: Tomáš Balej