2003   Nový Český Dům

Nový český dům je prototypem pro vesnický dům jako protiklad k současné ma- sově probíhající katalogové výstavbě. Svou formou se navrací k archetypálnímu výrazu domu jako hranolu se sedlovou střechou. Obecný koncept tkví v pos- kytnutí neutrální bílé dvoupodlažní obvodové slupky s pravidelným rastrem otvorů. Dutý prostor lze flexibilně rozdělit podlahou, stěnami, jádry, nebo se mů- že ponechat volný. Uzavřenost domu ze severní strany vůči volné krajině a chmelnici je vyvážena otevřeností obytných místností k jižní zahradě. Vztah k městu Olomouc potvrzuje dům nízkým panoramatickým oknem na západ. Odtud se medituje, pozoruje západ slunce, město a klášter Svatý Kopeček.
Čestné uznání Grand Prix Obce architektů 2004 v kategorii novostavba.