2005   Ideální Hlučín

Ideální plán si neklade za cíl vyřešit veškeré otázky města, hledá podstatu problému: nejsilnější a nejslabší moment města. Chce-li město natahovat své údy, musí nejdříve posílit své srdce. Centrum je nutno zastavět na maximální míru. Centrum je nutno opět propojit s předměstími. Městské prostory jsou klíčem k znovunalezení  normálního stavu důstojné obyčejnosti.  Ideální Hlučín je revize - náprava - očištění - historické stopy - doplnění - korekce - citlivé a přesné zásahy v malém měřítku. Nalezení ztracené síly. Nové městské drama !