2008-2011   Revitalizace a bezbariérové zpřístupnění stanice metra Green Park, Londýn

Zadáním projektu je zlepšit podmínky a umožnit bezbariérový přístup do stanice metra Green Park v centru Londýna. Stanice Green Park je jedním z nej- frekventovanějších přestupních uzlů ve městě a umožňuje přestup mezi linkami metra Picadilly, Victoria a Jubillee a zároveň zajišťuje přestup na povrchovou veřejnou dopravu. Stanice tvoří vstupní bránu do Green Parku, významné ze- lené oddychové plochy v centrálním Londýně. Místo projektu a jeho význam pro veřejnost determinovalo náš přístup přesahující zdaleka funkční vyřešení zadání (bezbariérovost). Výsledkem je koncepce, která se zabývá veřejným prostorem a zkvalitněním vztahu mezi podzemím metra, ulicí Picadilly a parkem. Složitá konstrukční a inženýrská podstata metra vyústila v mnohá omezení na povrchu. Stávající vstupy a mechanické výdechy byly spolu s novým výtahem a rozšířeným hlavním schodištěm v konceptu zastřešeny sjednocující pergolou. Ta tvoří pro ulici Picadilly a roh parku charakte- ristickou hranu. Kolmou protiváhu a kompozici doplňuje rampa vyrovnávající úrovně mezi parkem a podzemní vstupní halou. Pozice zaústění rampy a nových výtahů je určena inženýry. Vzniká bezbariérové propojení a nový vstupní veřejný prostor odpovídající zvyšující se frekvenci návštěvníků parku.