2005   Rekonstrukce Middlesex Guild Hall pro Nejvyšší Soud Spojeného Království

od 2005, autorský tým - architektonická studie FAM Architekti, Foster+Partners, Feilden+Mawson
od 2006, autorský tým - realizace Feilden+Mawson, spolupráce FAM Architekti
Nedávné legislativní návrhy na změnu konstituce Spojeného Království si vynutily potřebu  instituce  Nejvyššího Soudu oddělujícího institut nejvyššího od- volání od druhé komory  britského Parlamentu  (House of Lords).  Jako nejvhod-
nější lokalita pro umístění Nejvyššího soudu byla vybrána Middlesex Guild Hall, neogotická budova z r. 1913 od architekta J.S.Gibsona na Parla- mentním náměstí v centru Londýna, ve které v současnosti sídlí Korunní soud. Na projektu s námi spolupracuje kancelář Foster+ Partners.

autor fotografií: Morley Von Sternberg, 2009