Mírové náměstí je hlavním veřejným prostorem města Dobříš, v současnosti ne- utěšeným místem s nadměrným množstvím dopravní zátěže. Náměstí s přilehlým územím chápeme jako společenské, komerčně-správní, kulturní a duchovní srdce města. Cílem návrhu je rozvinout potenciál řešeného území jako veřej- ného pobytového místa, velkorysého městského "obývacího pokoje", s důrazem na zpřehlednění a zkvalitnění všech jeho funkčních složek.
MgA. Štěpán Toman - autorizovaný architekt A.2.
Ing. Antonín Žižkovský - doprava
Ing. Martina Vlnasová - zeleň
Mgr. Jaroslav Slanec - výtvarná spolupráce
Ondřej Teplý
> obecné cíle návrhu