2011   Úpravy lokality Fibichova, Chrudim

Projektant JDS: Optima, spol. s.r.o.

Cílem úprav bloku Fibichova je integrace vnitroblokového sídliště do urbanismu města.
Řešená lokalita je torzem původního městského bloku s klasickou zástavbou 3 až 6 podlažních bytových domů po obvodě. V 70. letech 20. století byly uvnitř bloku vystavěny tři soliterní věžové panelové bytové domy o 14. podlažích a dvě strany bloku byly zdemolovány pro uvolnění přístupu.
Hlavním předmětem řešení je organizace dopravy v klidu  a  organizace pěšího

provozu v širších městských souvislostech a celková revitalizace dožitých povrchů a ploch.
V duchu původního pravoúhlého urbanismu panelových věží je v prostoru rozvinuta detailnější pomyslná pravoúhlá síť, která se promítá do řešení nově navrženého parteru. Na hlavní pěší trasu prvedenou v barveném živici navazuje materiálově odlišená síť chodníků a pěšin. Vzniká tak dobře organizovaný prostor, který jednotlivé plochy mezi chodníky využívá k zeleni, rekreačním a společenským účelům.
autor fotografií: Anička Štětinová