2004   Arena Republika

Studie domu na Náměstí Republiky navazuje na regulační plán arch. Jana Novotného z roku 1851. Náměstí Republiky je neorganizovaný prostor skládající se z několika menších, vzájemně propojených celků různého charakteru. Aréna republika je významnou budovou na okruhu kolem Starého Města. Nově vzniklá Eliščina  třída  opakuje  proporci  ulice  28. října  u Václavského  náměstí.  Aréna rozděluje Náměstí Republiky na několik menších samostatných prostorů - Hybernské Náměstí před Prašnou bránou (kostelní náměstí), Náměstí Republiky (reprezentativní náměstí) a Rybný trh před Kotvou (tržní náměstí). Aréna Republika je 1. krokem k nápravě prostoru, počítá s dostavbou v ulici V celnici a s dostavbou hybernského kláštera.