2008   Accra Bus Rapid Transit System, Accra, Ghana

Spolupráce s Elsie Owusu Architects

FAM ARCHITEKTI byli opět přizváni ke spolupráci na dopravně - urbanistickém projektu Bus Rapid Transit, tentokrát do metropolitní oblasti hlavního města Ghany Accra (Greater Accra Metropolitan Area). Dopravní studie zpracovaná holandskou společností DVH vybrala z 8 potenciálních koridorů obslužných autobusovou linkou BRT pilotní koridor na Winneba - Graphic Road. Kritériem výběru byla poptávka, možnosti reálné implementace, obslužnost nejchudších vrstev obyvatel, urbanistický a sociální dopad na město. Naším úkolem bylo zpracovat architektonické řešení celkem 12 autobusových stanic, kloubové přestupní stanice, terminálu, depa a přemostění kruhového objezdu.  Specifické


klima a socio-ekonomické podmínky místa determinovaly návrh, výraz objektů a konstrukční principy. Cílem jednotného architektonického řešení bylo inspirovat revitalizaci v území, nalézt výraz pro významnou veřejnou stavbu a umožnit efektivní a bezpečné dopravní propojení obsluhující co největší skupinu obyvatel města. Důležitou složku v projektu tvoří spolupráce s místními umělci a Umění jako nástroj potvrzování identity místa a podpory komunikace.

Projekční tým  |  Accra, fotografie trasy BRT  |  Inspirační zdroje